Nedir.Org *
admin

Tuyuğ Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Tuyuğ, Türklerin yaratıp Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir. Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı sayılabilir. Klasik Türk Edebiyatında aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan dört dizelik milli bir nazım biçimidir. Tek dörtlükten oluşur. Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır: aaxa. Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara “Musarra Tuyuğ” denir. Manide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11′li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir. Aruzun yalnız “fâilâtün - fâilâtün - fâilün” kalıbıyla yazılır.
 
Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir. 14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu sayılır. Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde çokça ürün vermişlerdir.

Tuyuğların Özellikleri

1. Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
2. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle)
3. Dört dizeden oluşur.
4. Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
5. Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır.
6. Mahlassız bir şiirdir.
7. Kadı Burhaneddin ve Nesimî bu türün ustalarıdır.
 
Not: Halk Edebiyatındaki maninin karşılığıdır.

Tuyuğ Örneği

Dîlberin işi itâb u nâz olur
Çeşmi cadû, gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabret, tahammül kıl ana
Yâre erişmek işi az az olur
Kadı Burhaneddin

Tuyuğ Resimleri

Tuyuğ Sunumları

Tuyuğ Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tuyuğ Ek Bilgileri

  • 0
    9 ay önce

    Tuyuğ Nedir?
    Mani (II) biçiminde aruzla yazılmış manzume
    Cümle 1: Dağların içinde bir tren gidiyor.Bak! Tam tünele girmek üzere. - Sait Faik Abasıyanık


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Divan Şiiri Geleneği
02 | Mani
03 | Nazım
04 | Terci-i Bent
05 | Kaside
06 | Serbest Müstezat
07 | Gazel
08 | Divan Edebiyatı
09 | Nazım Şekilleri
10 | Müseddes
11 | Nesir
12 | Güzelleme
13 | Semai
14 | Koşma
15 | Devriye
16 | Rubai
17 | Nazım Şekli
18 | Murabba
19 | Musammat
20 | Şathiye
21 | Müstezat
22 | Ninni
23 | Muhammes
24 | Lugaz
25 | Tuyuğ
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin